12 March 1987 – De Gentenaar

Text

Spacemen 3 op zoek naar hypnotische minimale punk

Antwerpen – Rugby is de naam van het precies in het middelpunt van Engeland geleden de gelijknamige balsport werd uitgevonden end at sinds 1982 de uitvalsbasis vormt van de opmerkelijke psychedelische rockgroep Spacemen 3. Dinsdagavond vond in de 1000 Appeltjes te Antwerpen hun Belgisch live-debuut plaats.

“Ik zou niet kunnen zeggen welke drugs we nog niet uitgeprobeerd hebben”, vernemen we van guitarist Peter Gunn (21). “Het is onze bedoeling de verschillende gebieden van het bewustzijn te ontdekken. In die zin reizen we over en weer in de ruimte en hanfelen onze nummers over wat er onderweg gebeurt. Nee, dat is niet nieuw. Sinds het begin van de mensheid heft men met drugs geexperimenteerd. En we beseffen ook weld at het gevaarlijk kan zijn. Ik ben zelf verslaafd geweest en he been tijd in een psychiatrische instelling doorgebracht.”

Hoewel de muziek van Spacemen 3 geworteld is in de psychedelische Jaren zestig-rock van groepen als de Velvet Underground, Electric Prunes en 13th Floor Elevators, kan men het jonge kwartet bezwaarlijk van revival-bedoelingen betichten. In merendeels erg lange nummers worden uitermate eenvoudige drumritmes en gitaarriffs schier eindeloos herhaald tot de trance erop volgt. Daarom dringen zich ook vergelijkingen op met blues en Afrikaanse muziek, terwijl het rudimentaire en rauw-energieke karakter van deze doe-het-zelf-rock’n’roll lijkt te referen naar de mentaliteit van ’76. Hypnotische minimale punk?

Peter Gunn: “In Engeland wordt onze muziek inderdaad vaak hypnotisch en minimal genoemd, maar de vergelijking met punk is nog nooit gemaakt. Toch gai k akkoord met jou. We hebben Spacemen 3 altijd al seen punkgroep beschouwd. We proberen de mensen te tonen dat wij geen echte muzikanten zijn. Om het even wie kan morgen met twee of drie anderen hetzelfde sort inspirerende muziek geninnen maken.”

Translation

Spacemen 3 looking for hypnotic minimal punk

Antwerp – Rugby is the name of it exactly in the center of England, since the ball sport of the same name was invented and since 1982 it has been the base of the remarkable psychedelic rock group Spacemen 3. On Tuesday evening, their Belgian live debut took place in the 1000 Appeltjes in Antwerp.

“I couldn’t say which drugs we haven’t tried yet,” we hear from guitarist Peter Gunn (21). “Our intention is to discover the different areas of consciousness. In that sense, we travel back and forth in space and our songs hover about what happens along the way. No, that is not new. Drugs have been experimented with since the dawn of mankind. And we also realize that it can be dangerous. I was addicted myself and spent time in a psychiatric institution.”

Although Spacemen 3’s music is rooted in the psychedelic Sixties rock of groups such as the Velvet Underground, Electric Prunes and 13th Floor Elevators, the young quartet can hardly be accused of revival intentions. In mostly very long songs, extremely simple drum rhythms and guitar riffs are repeated endlessly until the trance follows. That is why comparisons with blues and African music also arise, while the rudimentary and raw-energetic nature of this do-it-yourself rock’n’roll seems to refer to the mentality of ’76. Hypnotic minimal punk?

Peter Gunn: “In England our music is indeed often called hypnotic and minimal, but the comparison with punk has never been made. Still, I agree with you. We’ve always considered Spacemen 3 a punk band. We try to show people that we are not real musicians. Anyone can make the same kind of inspiring music tomorrow with two or three others.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *